top of page
20181213_132954.jpg

Peter Hellberg, ordförande IB, Lisa Rislöw, konsult till EM, och Danish Sial, hållbarhetsansvarig på EM.

Einar Mattsson lämnar bidrag på 100 000 kr

Internationella Bekantskaper har mottagit ett bidrag på 100 000 kr från Einar Mattsson AB. Detta byggföretag delar varje år ut ett engångsbelopp till någon ideell organisation, vars verksamhet Einar Mattsson bedömer förtjänstfull.

Det innebär att priset har föregåtts av flera kontakter mellan byggföretaget och representanter från Internationella Bekantskaper. I dessa kontakter har IB:s bredd i verksamheten, mångåriga engagemang och informativa hemsida omnämnts positivt. Det sporrar oss att fortsätta med att nå ut till olika grupper nyanlända, från de yngsta med läxhjälp till vuxna i olika åldrar med språkträning och möten mellan kulturer.
 

Einar Mattsson AB är ett familjeägt byggföretag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. I företaget arbetar nästan 400 personer. Grunden till företaget lades 1935, när Einar Mattsson efter sin ankomst till Stockholm arbetat några år som snickare.


Vid företagets årliga jullunch, dit kunder och samarbetspartners var bjudna, deltog från Internationella Bekantskaper Maria Ekermann och Peter Hellberg från IB:s styrelse. Det är mycket hedrade att få det erkännande Einar Mattsson AB har visat Internationella Bekantskaper genom sitt bidrag. Bidraget blir ett välkommet tillskott i IB:s kassa då anslagen från kommun och myndigheter vanligen betalas ut först en bit in i terminerna.

bottom of page