top of page

Bli sponsor

Internationella Bekantskaper är en ideell förening med ett uttalat syfte att främja kontakt och förståelse över kulturgränser inom vårt eget land. Vi vill på så sätt bidra till att Sverige blir ett lättare och varmare land att komma till, oavsett om man kommer hit i hopp om att bygga sig en bättre framtid eller om man kommer hit i syfte att undvika förföljelser eller förtryck.

Vår övertygelse är att detta är av godo för såväl de individer som är nya i det svenska samhället som för de företag och organisationer som söker resurser av olika slag. Våra nya samhällsmedborgare behöver i dag i snitt 7 år på sig för att bli en resurs på den svenska arbetsmarknaden. Att denna situation utgör en kostnad för såväl företag som samhället och även bidrar till sociala utmaningar är ingen hemlighet. Att stödja Internationella Bekantskaper ekonomiskt är att stödja vårt syfte och bidra till en bättre utveckling i dessa frågor.
 

Förhoppningsvis ser ni såväl det mänskliga som samhällsekonomiska värdet i vår verksamhet. Oavsett om er prioritering ligger på det första eller det andra, eller båda, bli en sponsor! Kontakta oss på info@bekantskaper.se för mer detaljerad information om vad sponsorskap innebär och hur sponsorbidragen används i verksamheten. 

 

 

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page