top of page


 

Att du som volontär och/eller medlem stöttar Internationella Bekantskaper, innebär att föreningen lagrar vissa uppgifter om dig. Denna lagring följer bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Volontärer
Om dig som stöttar Internationella Bekantskaper genom volontärinsatser lagrar föreningen, beroende på verksamhet, vissa av följande uppgifter: för- och efternamn, mailadress, telefonnummer, anmälan till och närvaro vid verksamhetstillfälle, samt ämnes- och stadiepreferenser.
Föreningens syfte med att lagra dessa uppgifter är att samordnare i berörd verksamhet ska kunna planera, följa upp, utveckla, och redovisa verksamheten.
Tillgång till de uppgifter om dig som föreningen lagrar är begränsad till verksamhetssamordnare. Internationella Bekantskaper delar inte dina uppgifter med någon extern, ”tredje” fysisk eller juridisk person.

 

Dina kontaktuppgifter (för- och efternamn, mailadress och telefonnummer) lagras så länge du är aktiv i en verksamhet. Om du på två år inte deltar vid ett verksamhetstillfälle, raderas uppgifterna i slutet av det andra året. Uppgifter om din anmälan och närvaro under en period (höst- eller vårtermin), avidentifieras senast ett år efter periodens slut, även för dig som deltagit sedan dess och alltså betraktas som aktiv.
Du kan närsomhelst meddela avhopp från en verksamhet, och därmed få dina kontaktuppgifter respektive anmälnings- och närvarouppgifter raderade respektive avidentifierade omedelbart. Meddelande om avhopp lämnar du enklast till samordnaren i berörd verksamhet. Detsamma gäller om du vill veta exakt vilka uppgifter om just dig som Internationella Bekantskaper lagrar, eller meddela en uppdatering av dem. Det går också bra att, i varje av dessa ärenden, kontakta Internationella Bekantskapers personuppgiftsansvarig.

Medlemmar
Om dig som stöttar Internationella Bekantskaper genom medlemskap lagrar vi följande uppgifter: för- och efternamn, adress, mailadress, medlemskapstid.
Uppgifterna lagras så länge du är medlem. Om du väljer att inte förnya ditt medlemskap, raderas uppgifterna då du meddelar att du vill avsluta eller inte förnya ett medlemskap, och annars inom två år efter att tiden för ditt senaste medlemskap löpt ut. Meddelande om att avsluta eller inte förnya ett medlemskap går bra att lämna genom mail till Internationella Bekantskapers personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig
Internationella Bekantskapers personuppgiftsansvarig är Anton Lindberg. Du når honom på: personuppgift@bekantskaper.se

Integritetspolicy / GDPR

bottom of page