top of page

IB Medprat

På Åsö vuxenutbildning tillhandahåller vi vad som har kommit att kallas ”medprat” för invandrade vuxna studerande på väg in i det svenska samhället. Den här verksamheten går ut på att personer med svenska som modersmål eller med mycket goda andraspråkskunskaper i svenska kommer till någon av de klasser som deltar i samarbetet och på lektionstid erbjuder kommunikationsträning i grupper om 3-5 elever.

 

Det huvudsakliga syftet är att deltagarna i gruppen själva ska prata svenska och samtidigt få möjlighet att reflektera över och samtala om frågor av olika slag, något som kan vara nog så svårt att arrangera i helklass med 25-30 elever. På Åsö är samtalen orienterade mot arbetsmarknadsfrågor med relevans till de studerandes tidigare utbildnings- och arbetslivsbakgrund. 

 

För mer information om IB medprat, kontakta info@bekantskaper.se 

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR
 

* Observera att du i samband med att du fyller i nedanstående formulär också samtycker till att de uppgifter du anger i formuläret lagras av Internationella Bekantskaper. (Här kan du läsa mer om hur Internationella Bekantskaper lagrar dina personuppgifter

CHRISTINA MÖRK
Verksamhetsansvarig för IB Medprat, SIFA

 

Meddelandet togs emot.

PELLE FRIMAN
Verksamhetsutvecklare för IB Medprat

pelle.friman@bekantskaper.se
070-269 20 53
bottom of page