top of page

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

IB Medprat

Vi tillhandahåller under organiserade former vad som har kommit att kallas ”medpratare” till olika utbildningsplatser där svenska undervisas som nytt språk för vuxna på väg in i det svenska samhället. Den här delen av vår verksamhet går ut på att personer med svenska som modersmål eller mycket goda andraspråkskunskaper kommer till någon av de SFI- (Svenska för invandrare) eller SAS-klasser (Svenska som andraspråk) som deltar i samarbetet och på lektionstid erbjuder kommunikationsträning i grupper om 3-5 elever.

 

Det huvudsakliga syftet är att individerna i gruppen själva ska prata svenska och samtidigt få möjlighet att reflektera över och samtala om frågor av olika slag, något som kan vara nog så svårt att arrangera i helklass med 25-30 elever.  Som medpratare har man stor frihet att påverka val av samtalsämnen och man får all hjälp man kan behöva av de berörda klassernas erfarna lärare.
 

Inom medpratargrenen har IB skrivit ett avtal med Stockholms stads arbetsmarknads-förvaltning. För närvarande samarbetar vi med de kommunala SFI-skolorna i Rinkeby, Vårberg och Skanstull.


Under vårterminen 2019 var det ungefär 75 frivilliga som en gång i veckan eller varannan vecka under ett par timmar engagerar sig i den här verksamheten, vilken är mycket uppskattad av såväl elever och lärare som av medpratarna själva. Sammanlagt erbjuds dessa samtal ca 800 studerande/vecka.

Vi strävar hela tiden efter att ge fler klasser en sådan extra konversationsträning och vi har i allmänhet behov av ytterligare svenskspråkiga deltagare som kan vika ett par timmar då och då till dessa informella och intressanta samtal.

Mer information om upplägg, språknivåer, tider, dagar, fortbildningstillfällen,  etc. ges av någon av våra samordnare vid det möte som vi kommer att bjuda in till kort efter din eventuella anmälan.

 

Vill du bli medpratare? Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst besök på någon av skolorna där vi bedriver verksamheten. Vid ett sådant besök kommer du att vara i en liten grupp tillsammans med någon av våra mer erfarna medpratare för att lyssna, se och lära hur man kan gå tillväga i uppdraget.

Du ska också tänka på att visa respekt för elevernas erfarenheter och använda ditt sunda förnuft när det gäller hur långt du går in på vissa ämnen. Som volontär gör du ett åtagande. När du tackar ja till att medverka förväntas du närvara.

Undervisningen är terminsbunden.

Vi vill att våra medpratare har svenska som modersmål, alternativt mycket välutvecklade andraspråkskunskaper i talad svenska, och en normal allmänkunskap om Sverige och Stockholm. Det krävs alltså inga expertkunskaper och man förväntas inte agera lärare. Desto viktigare är det att volontären tänker på att han/hon befinner sig på sin språkliga hemmaplan och vid behov hjälper samtalen på traven med frågor eller kommentarer, etc.

Vi välkomnar självfallet även utbildningsanordnare av SFI eller liknande kurser att kontakta oss för mer information om verksamheten.
 

CHRISTINA MÖRK
Verksamhetsansvarig för IB Medprat, SIFA
 
PELLE FRIMAN
Verksamhetsutvecklare för IB Medprat
pelle.friman@bekantskaper.se
070-269 20 53

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR
 

* Observera att du i samband med att du fyller i nedanstående formulär också samtycker till att de uppgifter du anger i formuläret lagras av Internationella Bekantskaper. (Här kan du läsa mer om hur Internationella Bekantskaper lagrar dina personuppgifter

Meddelandet togs emot.

bottom of page