top of page

IB Medprat

På Åsö vuxenutbildning tillhandahåller vi vad som har kommit att kallas ”medprat” för invandrade vuxna studerande på väg in i det svenska samhället. Den här verksamheten går ut på att personer med svenska som modersmål eller med mycket goda andraspråkskunskaper i svenska kommer till någon av de klasser som deltar i samarbetet och på lektionstid erbjuder kommunikationsträning i grupper om 3-5 elever.

 

Det huvudsakliga syftet är att deltagarna i gruppen själva ska prata svenska och samtidigt få möjlighet att reflektera över och samtala om frågor av olika slag, något som kan vara nog så svårt att arrangera i helklass med 25-30 elever. På Åsö är samtalen orienterade mot arbetsmarknadsfrågor med relevans till de studerandes tidigare utbildnings- och arbetslivsbakgrund. 

 

För mer information om IB medprat, kontakta info@bekantskaper.se 

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR
 

* Observera att du i samband med att du fyller i nedanstående formulär också samtycker till att de uppgifter du anger i formuläret lagras av Internationella Bekantskaper. (Här kan du läsa mer om hur Internationella Bekantskaper lagrar dina personuppgifter

Meddelandet togs emot.

PELLE FRIMAN
Verksamhetsutvecklare för IB Medprat

pelle.friman@bekantskaper.se
070-269 20 53
bottom of page