Vår styrelse

Denna styrelse valdes på föreningens årsmöte 2019.                                                                              
 

Ordförande

Pelle Friman

Sekreterare

Gunilla von Bahr

Ledamot

Victor Wenger

Ledamot

Henning Holmberg

Vice ordförande

Jonathan Mair

Kassör

Lars-Erik Lindholm

Ledamot

Else-Marie Gustavsson