Vår styrelse

Denna styrelse valdes på föreningens årsmöte 2020.                                                                              
 

Pelle Friman

Ordförande

Victor Wenger

Sekreterare

Else-Marie Gustavsson

Ledamot

Anders Borgh

Adjungerad kassör

Jonathan Mair

Vice ordförande

Sven Grahn

Ledamot

Henning Holmberg

Ledamot