Vi behöver ditt stöd

Internationella Bekantskapers verksamhet bygger på mycket ideellt engagemang. Men för att utveckla verksamheten och nå fler behöver vi ekonomiskt stöd. Du kan välja olika sätt att stödja oss på:

 
 

 

IBFB-pil.png
Vår vision
Ett Sverige där alla är bekväma i det svenska språket och delaktiga i samhället.