top of page

 

IB Språkstöd

Verksamheten är inte igång

Språkstöd är ett annat ord för samtalsträning. Det riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år som går det gymnasieförberedande programmet

Språkintroduktion. De flesta elever är nyanlända till Sverige och de går programmet för att ta grundskolebetyg.

 

Eleverna kommer från hela världen och har

mycket varierande livserfarenheter och skolbakgrund. På programmet läser man extra mycket svenska. Internationella Bekantskaper (IB) engagerar volontärer som är med på svensklektionerna. En lektion går till så att läraren delar in elever och volontärer i grupper. Därefter arbetar volontären och gruppen av elever med en av läraren tilldelad uppgift. Syftet är att ge eleverna extra mycket uppmärksamhet och möjlighet att öva svenska. All undervisning sker dagtid. Volontären har inte ansvar för lektionen i egenskap av pedagog. Dennes uppgift är att vara samtalspartner.

 

Som språkstödjare är du ett slags ”motor” i gruppen och fördelar ordet, följer upp uttalanden och försöker få med alla. Det ställs inga särskilda kunskapskrav på dig som volontär mer än att du talar flytande svenska, är redo att bjuda på dig själv och är lyhörd för andra.

Vi finns idag i följande skolor:

Enskede Gårds gymnasium

Liljeholmens gymnasium

S:t Eriks gymnasium

Bromma gymnasium

En del elever har traumatiska erfarenheter bakom sig. Det är viktigt att eleverna uppfattar lektionerna med volontärerna som någonting positivt där de får möjlighet att öva, och vara fria från bedömning.

 

Du ska också tänka på att visa respekt för elevernas erfarenheter och använda ditt sunda förnuft när det gäller hur långt du går in på vissa ämnen. Som volontär gör du ett åtagande. När du tackar ja till att medverka förväntas du närvara.

Undervisningen är terminsbunden.

 

Idealet är att du kan vara med en gång i veckan (i samma klass, vid samma tillfälle) hela terminen. Om du inte kan närvara vid ett tillfälle är det viktigt att meddela detta i god tid, så att samordnaren har möjlighet att ordna en ersättare. Detta för att undervisningen ska bli så optimal som möjligt. Som volontär är du uppskattad och även saknad när du inte är med.
 

Att vara språkstödjare är roligt, intressant och givande. Du gör en viktig insats som hjälper eleverna både att bli bättre på svenska och att integreras i Sverige. Tillsammans kan vi förändra, som volontär utvecklar du dig personligen och eleverna får de verktyg de behöver för att förverkliga resurser de har inom sig själva.

 

Kontakt
 info@bekantskaper
 

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR

* Observera att du i samband med att du fyller i nedanstående formulär också samtycker till att de uppgifter du anger i formuläret lagras av Internationella Bekantskaper. (Här kan du läsa mer om hur Internationella Bekantskaper lagrar dina personuppgifter

Meddelandet togs emot.

bottom of page