top of page

IB Språklek

Varför Språklek? 

Idén till den här verksamheten kom efter ett nyhetsreportage i november 2020, där det visades att barn i grundskolan i Järvaområdet är svagare i svenska språket än de i motsvarande ålder runt om i Stockholmsområdet. Enligt grundskolechefen i Järva (2018- 2023) Happy Hilmarsdottir-Arenvall ligger barnen språkmässigt två-tre år barn som har svenska som modersmål. "Ungefär 50 procent av eleverna i Järvaområdet har väldigt dåliga språkkunskaper i svenska språket", säger Happy Hilmarsdottir-Arenvall. 

Verksamheten Språklek riktar sig till förskoleklasselever i Järva. Två eftermiddagar i veckan kommer elever till vår lokal i Rinkeby för att träna svenska på ett roligt och lekfullt sätt tillsammans med erfarna gruppledare. En och samma grupp elever deltar under två terminer och träffar då gruppledare med utbildning inom pedagogik och undervisning eller erfarenhet av pedagogiskt arbete med yngre barn. Genom sagor, sång och olika språklekar vill vi stärka elevernas svenska. Målet med Språklek är att eleverna ska ligga på den språkliga nivå som de förväntas befinna sig på första året i grundskolan och inte halka efter ytterligare i sin språkutveckling. 

bottom of page