IB söker verksamhetsansvarig för läxhjälp i Vällingby och Tensta

2016-07-20

IB Läxhjälp ska expandera till Vällingby, och nu söker vi en ny medarbetare som kan starta upp verksamheten och ansvara för den, samt vara behjälplig i Tensta där befintliga samordnare behöver förstärkning. Vi tänker oss att detta blir en projektanställning på 40%, motsvarande två dagar i veckan, med start den 15e augusti.

Den verksamhetsansvariga samordnarrollen i Vällingby innebär följande:
1. Uppstart av verksamheten:
Helst ska verksamheten starta vid månadsskiftet aug-sep (lokal finns)
Sprida information i området och hitta intresserade familjer som vill vara med
Rekrytering och introduktion av frivilliga läxhjälpare
Börja med en grupp i veckan (en vardagkväll, kl 18-20), och starta fler grupper i en rimlig takt

2. Samordningsansvar:
Vara på plats vid läxhjälpstillfällena som samordnare
Anteckna närvaro på läxhjälpare och elever
Ge information till föräldrar
Svara på frågor och se till att allt löper på som det ska

3. Löpande administration:
Kontakt med läxhjälpare (veckomejl, ta emot anmälningar)
Kontakt med deltagare (sjukanmälningar, hantering av kölistor osv)
Se till att det finns material i lokalerna (block och pennor, informationsblad, namnskyltar)
Budgetansvar, redovisning och bidragsansökningar
Kontakt med IB, stadsdelen m.fl. (ang planering, lokaler osv)

Vi vill börja med en grupp. I takt med att verksamheten utökas kan volontärer ta på sig samordnaruppdrag för nya grupper. Utöver samordningsansvaret för den första gruppen är det viktigt att verksamhetsansvarig kan vara på plats vid uppstart av dessa nya grupper och löpande kunna stödja t.ex. om någon samordnare blir sjuk. Räkna därför med att vara närvarande i grupperna minst en gång i veckan.

Samordnarrollen i Tensta innebär följande:
1. Tillsammans med annan verksamhetsansvarig ansvara för löpande administration i Tensta (samma uppgifter som uppgift nr 3 i Vällingby)
2. Möjlighet att stödja om någon samordnare blir sjuk

Vill du jobba med oss? Maila ditt CV till laxhjalp@bekantskaper.se! Har du frågor om verksamheten eller tjänsten? Maila dem till samma adress.

Mer info om läxhjälpen i dess befintliga form finns här: http://www.bekantskaper.se/#!blank-1/mbv7z

 
IB Läxhjälp
Skicka CV och eventuella frågor till
laxhjalp@bekantskaper.se