Uppdaterad 2019-10-17
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IB LÄXHJÄLP SÖKER ÖVERGRIPANDE SAMORDNARE


Läxhjälpen/gruppsamordnarskapet
Varje vecka, måndag–torsdag kl 18–20, läser grundskole- och gymnasieelever läxor tillsammans med ideellt arbetande läxhjälpare. Eleverna och läxhjälparna indelas i grupper för grundskolan samt gymnasiet. Varje grupp har en samordnare.

 

Tjänstens omfattning är 20%, från nu till 31 december med avsikt till fortsättning nästa termin och framåt. Tjänsten innebär framförallt att samordna läxhjälpsgrupper 2–3 kvällar/vecka i Tensta. Därutöver att delta i möten med verksamhetsansvariga i Rinkeby och Tensta och tillsammans med dem administrera och utveckla läxhjälpen. 

 

Övergripande uppgifter som samordnaren ombesörjer:

 • Har hand om nycklar och larmkod till lokalen

 • Antecknar elevnärvaro och anmäld frånvaro

 • Fördelar elever och läxhjälpare på olika bord/rum

 • Välkomnar eventuella nya läxhjälpare och sätter dem i arbete

 • Leder arbetet med att skapa ordning och arbetsro under läxhjälpens gång

 • Håller kontakt med elevernas föräldrar

Formella krav och önskvärda personliga egenskaper:

 • Relevant eftergymnasial utbildning eller arbetserfarenhet

 • Bekväm med att arbeta tillsammans med och leda volontärer

 • Erfarenhet från volontärarbete

 • Bekväm med att arbeta självständigt

 • Strukturerad och redo att bemöta alla samarbetsparter med respekt och tålamod

 • Delar IB:s vision och värdegrund (se http://www.bekantskaper.se/v-r-vision)


Du som är intresserad, välkommen att kontakta oss med ett mejl i vilket du kort beskriver vem du är och varför du är kvalificerad för tjänsten. Skriv till laxhjalptensta@bekantskaper.se senast 27:e oktober. Urval sker löpande.


Vid frågor kan du kontakta någon av verksamhetsansvariga:
Inga-britt Erlandsson, Tensta: laxhjalptensta@bekantskaper.se, 073 324 36 38
Victor Wenger, Tensta: 0709 56 69 19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STIPENDIESÖKARE FÖR 2019-2020 (volontär)

För att säkra verksamheternas framtida finansiering söker vi medel från olika bidragsgivare: offentliga föreningsbidrag, myndighetsmedel, stipendier från fonder och stiftelser m.m. I syfte att hjälpa styrelsen och de olika samordnarna med denna process söker vi en eller ett par personer som kan hålla i trådarna och se till att vi inte går miste om finansieringsmöjligheter.

Vad väntas du göra?

Ta emot information från samordnare/styrelsen om vilka bidrag som finns att söka vid ett visst tillfälle, men också ta egna initiativ och leta efter möjliga bidragsgivare. Skriva utkast till ansökningar utifrån de uppgifter du får från ansvarig samordnare och de specifikationer som gäller för varje bidrag (ibland är det ett webbformulär där man ska fylla i kortfattade svar, och ibland ska man skriva fritt). Beräkna kostnader utifrån ett par enkla riktlinjer. Du kommer att ha tidigare ansökningar till ditt förfogande.

 

Omfattning

Vi önskar att du kan ge fyra timmar per vecka till denna uppgift.

Vem tror vi att du är?

Du känner med fördel redan till någon av våra verksamheter och är nyfiken på de övriga. Du kan uttrycka dig väl i skrift, och är redo att arbeta iterativt tillsammans med våra samordnare, som får ta ställning till ditt ansökningsutkast och komma med feedback.

Vad kan vi ge dig?

Erfarenhet av att skriva ansökningar, kontakt med centrala samordnare inom IB, en inblick i en ideell förenings vardagsliv. Glädjen som följer av att en ansökan blir godkänd, och du vet att vi tillsammans har skapat förutsättningar för en värdefull verksamhet att fortsätta eller expandera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du en annan kompetens du skulle vilja dela med Internationella Bekantskaper? Skriv till oss och berätta om dig själv och vad du vill göra!