Internationella Bekantskaper är en ideell förening med ett allmännyttigt ändamål. Vår verksamhet syftar till att främja kontakter mellan personer med svenska som modersmål och personer som visar en önskan att lära sig det svenska språket. Vi driver informationsfrågor kring språkets betydelse genom rekryteringsinsatser för svensktalande och svenskövande deltagare samt genom att sprida information om verksamheten.


Vi har inga kopplingar till politiska eller religiösa organisationer. Vi uttalar oss varken som förespråkare eller motståndare i offentliga debatter. För att samarbeta med oss, delta i våra verksamheter eller stödja oss behöver du bara hålla med om en åsikt: att kunskap i svenska språket är en förutsättning för delaktighet i samhället.